Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11267

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Lavderim Ismet Saraçi
2. Edlira Argjend Harisi (Kacanja)
3. Anastasia Vasillaq Harisi
4. Eneida Nexhip Anner (Terolli)
5. Liam Tahir Osmani
6. Danilo Mitro Gorović (Vjeshta)
7. Arsen Mehdi Hoxha
8. Arben Dimitrov Popaj
9. Ertigen Shkëlqim Ramaliu
10. Marsela Shamet Dosti (Stroka)
11. Ariola Stavro Myftari (Labi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 09.09.2019
Nr. i dekretit: 11267

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META