Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11265

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Vasil Tasho Merko
2. Bledar Nazmi Bregasi
3. Arsid Astrit Memaçi
4. Senad Zyhdi Krymbi
5. Armand Njazi Gjakova
6. Naile Hysen Vrapi
7. Ervis Fuat Osmanagaj
8. Anila Thimi Buçka (Bucka)
9. Irena Pajtim Senkaj (Memaçi)
10. Alina Naim Bulku
11. Fatime Riza Kenga (Sula)
12. Ermira Gani Pemaj
13. Anila Subi Lena (Lengo)
14. Fatjon Ferit Skeja
15. Xhenis Hektor Kapllani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 30.08.2019
Nr. i dekretit: 11265

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META