Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11259

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Denis Besnik Barbullushi
2. Taulant Feim Çarçiu (Carciu)
3. Majlinda Abdulla Hoxha (Hoffmann)
4. Firale Dane Ismaili (Kuqo)
5. Biljana (Ardita) Sllobodan Gorović (Matanoviq)
6. Ervin Nazmi Bregasi
7. Mario Isuf Ibrahimi
8. Pamela Pëllumb Spahiu (Dyrmishi)
9. Milka (Millojka) Bozho (Zef) Bašanović (Bashanoviq/Kerstoja)
10. Shpresa Xhelo Tozaj (Çela)
11. Jaqueline Jetnor Dushku (Karam)
12. Eldina Lavdrim Osmani
13. Xherard Hazis Kurti
14. Alex Sotiraki Chatzini (Hatzis)
15. Elvis Ali Vajushi
16. Artemis Arqile Nesturi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 20.08.2019
Nr. i dekretit: 11259

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META