Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11218

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Dorina Bardhyl Lleshi (Hoxha)
2. Nevila Fahri Quaas (Kraja)
3. Suela Besnik Barbullushi
4. Aurora Agron Dunda
5. Arian Telha Shehu
6. Aurora Arian Shehu
7. Afrim Ibrahim Mena
8. Jennifer Andi Alizoti
9. Ervis Robert Tafa
10. Darko Sllobodan Raiçeviq
11. Eniada Lulëzim Meta
12. Vernida Ibrahim Adili

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 04.07.2019
Nr. i dekretit: 11218

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META