Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11208

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Ardian Sulejman Aliaj
2. Esravita Elez Lisaj
3. Elisabeta Albert Gravani
4. Blerta Man Hilaj (Hasa)
5. Suzana Vahit Zlatiçanin (Eminaj/Kerstoja)
6. Geraldo Hekuran Kormaku
7. Matilda Sejdin Sejdinaj
8. Merita Vasil Shtrepi
9. Bojana Zllatko Matanoviq (Matanović)
10. Lindita Ali Buhmann (Gorniak/Emini)
11. Ivana Velko Zlatiçanin (Kerstoja)
12. Albana Lavdosh Qejvanaj
13. Afrim Florian Ismailaj
14. Kastriot Enver Çelanji
15. Adela Xhevdet Bakalli (Shehu)
16. Zdravko (Zdrafko) Arso Krstoviq (Nikollaj/Krstovic)
17. Jorin Bujar Luzi
18. Dejana Zllatko Matanović (Matanoviq/Matanovic)
19. Petraq Pandeli Seva
20. Edisona Andrea Sokoli (Diamandi)
21. Elda Ylli Dedja

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 19.06.2019
Nr. i dekretit: 11208

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META