Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11200

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Veselinka (Drita) Janko Krstović (Matoja)
2. Astrit Sefer Rehse (Tare)
3. Liljana Shefqet Kurti (Lika/Likaj)
4. Ilir Dali Kurti
5. Aleksandra Dhimitër Vanikakis (Zhongo)
6. Lulzim Sali Masha
7. Valbona Tasim Felsch (Halimi)
8. Anduela Uzri Halili
9. Fiora Arjan Rusi
10. Anila Avni Nela
11. Cindy Arben Bakllava
12. Fabian Qemal Lakasi
13. Aleks Nijazi Lajthia
14. Sidorela Enver Lajthia (Shahini)
15. Sabina Aleks Lajthia
16. Axel Aleks Lajthia
17. Evangjellos (Vangjel) Stavro Kapsalidhi
18. Alfons Fran Prelaj
19. Esmeralda Miftar Hyska (Ramadani)
20. Ambra Ervis Hyska
21. Juneid Ervis Hyska
22. Ervin Sadi Aga
23. Eric Kastriot Çelanji
24. Mirjana Bozho Krstoviq (Alkaj/Krstović/ Krstovic)
25. Malvina Shkëlqim Kallulli
26. Duena Elvis Hebovija

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 10.06.2019
Nr. i dekretit: 11200

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META