Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11184

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Eduart Agim Spaho
2. Erald Ruzhdi Kadija
3. Danjela Ardian Veshi
4. Zoran Pero Nikollaj
5. Enkel Nefzat Uliu
6. Sanida Skender Senaj (Voca)
7. Anxhela Rajmond Uliu (Hasko)
8. Sara Enkel Uliu
9. Blerina Skënder Spaho (Meka)
10. Enverina Ardian Tahiri (Karalliu)
11. Olsa Hyqmet Moritz (Rumbullaku)
12. Elida Kristaq Veliu (Sota)
13. Irdit Engjëll Saliko
14. Eugen Mikel Çeka
15. Barbara Eugen Çeka
16. Christian Eugen Çeka
17. Kiselda Ali Fergadiotis (Bardhi)
18. Alma Sokol Uka (Xhediku)
19. Claudia Artur Xhediku

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 09.05.2019
Nr. i dekretit: 11184

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META