Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11182

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Jani Vidi Qerim 2. Hektor Baftiar Tahiri 3. Enes Hektor Tahiri 4. Dominic Hektor Tahiri 5. Ilira Muharrem Troshani 6. Gresa Besnik Gina (Sadaj) 7. Liza Lulash Gjeloshgjokaj (Pjeternikaj/Xheloshxhokaj) 8. Miranda Hamdi Aliaj 9. Michael Eugen Çeka (Ceka) 10. Gersid Çlirim Bashi 11. Rigela Hekuran Hida 12. Schueib Hektor Tahiri 13. Elton Nexhip Beçoku 14. Joel Elton Beçoku (Becoku) 15. Ketlin Elton Beçoku 16. Violete (Violetë) Gjokë Beçoku (Nikolli)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 25.04.2019 Nr. i dekretit: 11182

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>