Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11173

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Flavia Shyqyri Guri 2. Musano Fatmir Deliu 3. Ervis Bashkim Gina 4. Herina Hektor Belortaja 5. Sidrit Ylli Janbelli 6. Alma Petrit Azizaj 7. Erola Agron Seitaj 8. Blerina Ilirian Aliaj 9. Shpëtim Kadri Tafaj 10. Erind Shpëtim Tafaj 11. Albi Shpëtim Tafaj 12. Klotilda Dhimitraq Ballgjini (Gërmau) 13. Gerald Altin Ballgjini 14. Altin Murat Ballgjini 15. Elona Dilaver Arifi (Elezi) 16. Sofi Florim Arifi 17. Jon Florim Arifi 18. Flutra Mynir Sokoli

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 16.04.2019 Nr. i dekretit: 11173

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>