Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11172

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Ledina Elmas Çelo-Kabashi (Çelo) 2. Iris Jorgaq Heimbuch (Maliqi) 3. Keira Melody-Sol Elvis Heimbuch 4. Serxhio Javer Koçiu 5. Muhamet Faik Shahinaj 6. Besmira Shaban Nikshiqi 7. Julinda Lavdosh Roshi (Limaj) 8. Afrim Esat Baraku 9. Lejdi Astrit Dikollari 10. Teuta Gori Stefi 11. Edlira Fatmir Lybeshari (Shkurti) 12. Vladimir (Valmir) Arso Matanoviq (Dimnaku) 13. Afërdita (Aferdita) Sali Hasandoçi (Nezaj/ Hasandoçaj/Hasandoci) 14. Elvis Fatmir Duro 15. Anton Rakip Doçi 16. Majlinda Cen Saliaj (Zenelaj/Uka)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 12.04.2019 Nr. i dekretit: 11172

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>