Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11146

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Orjana Bujar Beqaj 2. Klodian Ndue Kola 3. Olsa Sabri Refugjati 4. Meral Fatmir Knapp (Kiço) 5. Donald Hasan Cenameri 6. Jurgen Sami Seci 7. Shkurte Maliq Uka 8. Ardita Xhelal (Dželal) Jonuzi 9. Ersilio Bujar Nishani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 18.03.2019 Nr. i dekretit: 11146

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>