Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11134

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11134

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Agim Ded Prroni 2. Albana Tahir Cinguri 3. Artan Njac Jaku 4. Emiljano Abdulla Meta 5. Florenc Abdulla Meta 6. Blerina Pilo Jaku (Marku) 7. Romina Mehmet Felahi 8. Vilson Zeni Pema 9. Mateo Nikollaq Lena 10. Erando Izmir Jubica 11. Agron Zyhdi Dibra 12. Masar Luan Goga 13. Jetmira Ded Goga (Rrjolli) 14. Rustem Aqif Bala 15. Mira Beshir Bala (Albrahimi) 16. Kelvin Rustem Bala 17. Hasan Rud Duka 18. Hajrije Ahmet Duka (Kodheli) 19. Gentjana Sotiraq Haarmann (Abeshi) 20. Zamira Sut Shala (Zelaj) 21. Juliana Jovan Popi Dimoska (Popi) 22. Marko Vladko Dimoski 23. Aida Preng Stanojovska (Arapi) 24. Vjollca Gjergji Kaceli (Mino) 25. Selman Imerr Gjuci 26. Ledion Maksim Ziu 27. Alfred Todi Dhima 28. Felix Alfred Alfred Dhima 29. Flamur Qemajl Maliqi 30. Katerina Kristofor Cenko (Karaja) 31. Manuela Gëzim Hahn (Pajaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 04.03.2019 Nr. i dekretit: 11134

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>