Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11079

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Julka Zako Brajoviq (Matanoviç/Brojaj)
2. Zeliko Mehmet Ymeraj
3. Mohamed Fahed Ali Ymeraj
4. Snežana Millo Mikulić (Mikulic/Popoviq)
5. Vaso Branko Krstović (Krstovic/Nikolla)
6. Kens Kastriot Shurdhi
7. Taulant Myzafer Nuha
8. Oni Taulant Nuha
9. Alma Bajram Kimmlingen (Baja)
10. Artiola Flamur Zharri
11. Elvis Vasil Nasto
12. Vesna Niko Djinović (Djinovic/Nikaj/Vuciq)
13. Svetllana (Drita) Andrea Zllaticanin (Vaso/Kerstoja)
14. Biljana (Iljanë) Andro Stajkić (Stajkic/Stefoja)
15. Petar Millan Gjinoviq
16. Leme Shaban Ahmedi (Gjeta)
17. Senada Xhelal Kurtbegu
18. Dorela Bashkim Kruja (Scheffler)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 20.02.2019
Nr. i dekretit: 11079

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META