Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11079

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Julka Zako Brajoviq (Matanoviç/Brojaj) 2. Zeliko Mehmet Ymeraj 3. Mohamed Fahed Ali Ymeraj 4. Snežana Millo Mikulić (Mikulic/Popoviq) 5. Vaso Branko Krstović (Krstovic/Nikolla) 6. Kens Kastriot Shurdhi 7. Taulant Myzafer Nuha 8. Oni Taulant Nuha 9. Alma Bajram Kimmlingen (Baja) 10. Artiola Flamur Zharri 11. Elvis Vasil Nasto 12. Vesna Niko Djinović (Djinovic/Nikaj/Vuciq) 13. Svetllana (Drita) Andrea Zllaticanin (Vaso/Kerstoja) 14. Biljana (Iljanë) Andro Stajkić (Stajkic/Stefoja) 15. Petar Millan Gjinoviq 16. Leme Shaban Ahmedi (Gjeta) 17. Senada Xhelal Kurtbegu 18. Dorela Bashkim Kruja (Scheffler)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 20.02.2019 Nr. i dekretit: 11079

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>