Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11078

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Aleksandër Fatos Zhibaj 2. Ines Bardhyl Shkëmbi 3. Nikokita Edmond Tusha 4. Stojan Gojko Zllaticanin (Kerstoja) 5. Gladiola Pavlo Draçini (Dhora) 6. Matilda Foto Koçi (Çulla) 7. Besmir Jani Dore 8. Ardian Vangjel Leko 9. Artur Koço Vjeri

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 11.02.2019 Nr. i dekretit: 11078

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>