Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11073

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Albert Osman Aldedja
2. Myzafer Ismail Koçi
3. Florina Shaban Rexha
4. Gëzarta Mustafa Kuçi
5. Orland Mevlud Rrushi
6. Ndriçime (Ndricime) Sherif Sulaj (Dani)
7. Astrit Ibrahim Biba
8. Doruntina Arben Qitaku
9. Agnes Dinush Veizaj
10. Thoma (Thomas) Vasillaq Harisi (Charisis)
11. Ava Bardhyl Shkëmbi
12. Gentjan Xhemal Demuçaj (Demucaj)
13. Jetë (Jete) Fasli Schmerler (Sala)
14. Mirela Ded Gjoka (Vuçaj/Vucaj)
15. Klajdi Kolë Gjoka
16. Momir Stojan Zllatiçanin (Zllaticanin/ Zllatičanin/ Kerstoja)
17. Bledar Dervish Smaja
18. Sara Bledar Smaja
19. Suzana Servet Aliaj (Shuli)
20. Gledi Florenc Kutrolli
21. Enzo Fatmir Vata
22. Sevdie Maliq Ademaj (Duraku)
23. Kidi Adriatik Ademaj
24. Arber Pellumb Lamçe
25. Marah Arber Lamçe

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 11.02.2019
Nr. i dekretit: 11073

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META