Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11071

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Ergys Xhezmi Hazizi
2. Nikolin Nexhat Metaj
3. Anila Xhelal Rami
4. Mimoza Isak Isaku
5. Brizilda Miti Ndoni
6. Gladiola Arjanit Casamatta (Shehu)
7. Jonida Abaz Zeneli (Rumija)
8. Geri Kostandin Jaçe
9. Enkeleda Qemal Hoxha
10. Erjona Teufik Schneider (Hasani)
11. Mira Idajet Lazaj
12. Marko Klajdi Lazaj
13. Arian Jollmas Halimi
14. Endrit Skënder Mema
15. Ilirjan Myslim Peca
16. Helga Myzafer Weik (Vorfa)
17. Xhemal Elmaz Kërçiku
18. Artur Muhamet Osmani
19. Denisa Artur Osmani
20. Lorens Artur Osmani
21. Inis Endrit Piri
22. Aiten Burhan Kasapolli
23. Fonlinda Gjergji Frashëri (Frasheri)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 31.01.2019
Nr. i dekretit: 11071

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META