Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11065

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Shkelqim Bajram Logja
2. Ergis Bledar Xhakaj
3. Klajd Ilir Agolli
4. Daniel Ilir Draçini
5. Tano Vojisllav Mikulić
6. Alban Xhemali Kaloshi
7. Xhemali Dan (Don) Kaloshi
8. Gledis Bledar Xhakaj
9. Alba Benard Kellner (Kabashi)
10. Dejan Vojo Brajović (Bercana)
11. Anisa Stiljan Zhidro (Foto)
12. Alexandros Konstantinos Zhidro
13. Kristina Konstantinos Zhidro
14. Flutur Jakup Zeka
15. Dorian Abaz Kameraj
16. Bora Nexhmi Bushati
17. Valon Mevlud Kodhelaj
18. Elida Mërzuk Wagner (Mandija)
19. Asllan Kamber Asllani
20. Mehmet Ylli Bineri
21. Entela Edmond Schwiemann (Hasani)
22. Elisa Edmond Toro
23. Sanja Dushan Matanoviq
24. Kastriot Bozho Brajoviq (Brojaj)
25. Zoranka Bozho Ajkoviq (Brojaj/Brajoviq)
26. Oriola Ëngjëll Kadilli
27. Majlinda Qerem Çullhaj
28. Veriana Agim Azizi (Bejta)
29. Borana Veip Lushaj
30. Luar Roland Arani
31. Mimoza Preng Gjera
32. Besim Mustafa Cani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 24.01.2019
Nr. i dekretit: 11065

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META