Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11043

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Altina Bashkim Limani
2. Eglantina Musa Kumani (Pulake)
3. Juela Besnik Çaushi
4. Kristel Qerjako Kokaj
5. Xhoana Besnik Hoxha
6. Klara Reshat Çanaj (Canaj)
7. Xhoana Reshat Çanaj (Canaj)
8. Olnaida Reshat Çanaj (Canaj)
9. Artan Reshat Çanaj (Canaj)
10. Elvira Lutfi Çanaj (Jazaj)
11. Elida Jani Kiri (Prifti)
12. Klarida Foti Kaja-Mittenhuber (Kaja)
13. Manjola Gjon Prenga
14. Johanna Luan Haxhiu
15. Sonja Bekim Krasnici (Krasnići)
16. Isida Leonard Kristo
17. Mirosllav Veselin Kerstoviq (Krstoviq/Nikollaj)
18. Nerida Çel Ballaj (Zekaj)
19. Ervin Haxhi Malaj
20. Eugen Uran Skuqi
21. Anamaria Kristo Veliu
22. Shaqir Fadil Ndreu
23. Leona Shaqir Ndreu
24. Roserxhio Robert Mero
25. Eduard Ali Shehu
26. Valbona Rifat Pfurtscheller (Naku)
27. Gerhard Tahir Kananaj
28. Ervis Gjergj Gjylhasani (Milja)
29. Florian Ilir Gjylhasani
30. Ilir Agim Gjylhasani
31. Vjollca Xhelo Bachmann (Zelo/Malaj)
32. Valbona Hasan Roqi (Hysaj)
33. Patrick Mujo Roqi
34. Rezarta Mujo Roqi
35. Sokol Feridun Dema
36. Leart Sokol Dema
37. Alida Ferit Duka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 09.01.2019
Nr. i dekretit: 11043

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META