Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10999

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Arjeta Xhavit Tufa (Zorba)
2. Xhoerl Gjergj Prenga
3. Ivana Rado Stajkiq (Llazoja)
4. Denad Momir Bašanović (Belja)
5. Renaldo Andon Papa
6. Jurgen Ilir Kasemi
7. Linda Sherif Merdani
8. Sonila Besnik Dobi
9. Vasjana Rafail Cenko (Opari)
10. Emi Lorenc Cenko
11. Lorenc Vladimir Cenko
12. Mateo Lorenc Cenko
13. Dragan Dushan Brajoviq (Ferezaj)
14. Besnik Hilmi Balliu
15. Mirjana Zhivo Janković (Jankoviq/Matanaj)
16. Almarinda Astrit Shametaj
17. Sergei Përparim Hoxha
18. Nedelko Dushan Brajoviq (Ferezaj/Brajoviç)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 17.12.2018
Nr. i dekretit: 10999

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META