Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10985

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Anisa Gori Stefi 2. Sllobodanka (Shllobodankë) Arso Gjinović (Nikollaj/Gjinoviq) 3. Radenka Vuko Đuretić (Savo) 4. Nevina Vangjel Rojda 5. Sllagjana (Sllagjanka) Marko Krstović (Nikolla) 6. Darko (Bledar) Niko Krstović (Nikollaj) 7. Mira (Mirjeta) Petko Brajoviq (Kontiq) 8. Snezhana (Snezhanë) Gjorgjo Brajović (Jugu/Vuçiq) 9. Anjeza Veip Selimaj (Asimetaj) 10. Dejan (Jetmir) Spiro Krstoviq (Nikollaj) 11. Ambra Petar Gjinoviq 12. Alketa Haxhi Qalliu 13. Vesko (Ervin) Vido Vukčević (Malaj) 14. Drazhen Bllago Gjinoviq 15. Spaso Arso Zlatičanin (Kerstoja) 16. Fuat Sulejman Sulo 17. Elda Besnik Puka (Kollciu/Kollçiu) 18. Lozana Zalo Schaefer/Schäfer (Jesku) 19. Thalia Candy Heiko Hartmut Schaefer/Schäfer 20. Helidon Pasho Selimllari 21. Marjana Beqo Myrtollari (Hida) 22. Bledar Nazmi Filaj 23. Sokol Namik Filaj 24. Arbions Sokol Filaj 25. Elvira Kimet Filaj (Merdari) 26. Orkida Pavllo Soccio (Nasi) 27. Armand Lulzim Metohu 28. Alberta Ramazan Zeqaj (Sheshi) 29. Ramona Zeqaj 30. Gentian Sokrat Marku 31. Elona Reshat Kupina (Rama) 32. Entela Gëzim Lata 33. Silvana Mihallaq Avale 34. Marsid Gaspër Mirushi 35. Pranvera Isuf Stallmann (Velaj) 36. Lorena Naim Hasa

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 04.12.2018 Nr. i dekretit: 10985

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>