Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10984

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Melissa Jahjush Rama (Kupina) 2. Albert Jan Prifti 3. Maria Albert Prifti 4. Shpresa Zoi Prifti (Toli) 5. Sajad Behar Sadik 6. Ervin Ferzi Hoxhallari 7. Valmira Rifat Murosky (Rama) 8. Klodian Qazim Hoxha 9. Ilirjan Ramis Arbri 10. Erlin Ilirjan Arbri 11. Jona Ilirjan Arbri 12. Zorica Velo Matanoviq (Kontiq) 13. Milko Urosh Krstović 14. Andi Vasillaq Tego 15. Shqipe Muhamet Maikler (Hada) 16. Mateos Dashamir Neviri 17. Merita Sulo Deskaj (Shpuza) 18. Erjola Guri Grori (Goxha) 19. Arel Arian Hetaj 20. Giselda Rexhep Elezaj 21. Dritan Miti Muçaraku 22. Fatbardha Miftar Gabraj (Nezaj) 23. Brikena Mahil Lalazi (Telharaj) 24. Selida Sezai Dani 25. Fabian Stavri Buli 26. Fatmir Faik Boja 27. Delina Novruz (Novrus) Binaj 28. Agustin Ali Cani 29. Besa Fatos Jazxhi 30. Noel Martin Bejleri 31. Eni Çlirim Huta

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 27.11.2018 Nr. i dekretit: 10984

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>