Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10920

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10920

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Selman Ali Alsela
2. Tefta Lezan Alsela (Pisli)
3. Lukas Daniel Selman Alsela
4. Ersilja Shyqeri Vanselow (Osmani)
5. Alban Halil Mustafaj
6. Fernando (Mehmet) Njazi Lajthia
7. Matilda Shyqyri Koni (Kodra)
8. Arber Hajrush Koni
9. Rudina Llukan Basha (Gorreja)
10. Enri Ferit Kaci
11. Robert Arben Bandilli
12. Elona Bujar Loshaj (Ora-Hermsen)
13. Esma Ibrahim Çira (Cira)
14. Emily Kreshnik Abazi
15. Alis Vasil Haxhi
16. Ramazan Halit Begeja
17. Ervis Osman Drabo
18. Anjeza Bedri Fetishi (Feruku)
19. Anila Berti Ziegler (Çaprazi/Caprazi)
20. Drijada Zija Hoxha (Zeqiri)
21. Amelia Elton Hoxha
22. Gentian Ysen Xheko
23. Gledis Gentian Xheko
24. Lydra Shpend Jasho
25. Lira Gjergji Marko
26. Denis Pëllumb Ignoto (Bregu)
27. Rezaida (Lumturi) Beqir Kosova
28. Xhavit Sali Kalaja
29. Alisa Sali Perkuhn (Kalaja)
30. Demir Rahmi Pojani
31. Ingrid Demir Pojani
32. Fisnik Xhezahir Plaku
33. Belkisa Fisnik Plaku
34. Besa Ilmi Plaku (Çenga)
35. Karaman Fisnik Plaku
36. Armida Fisnik Plaku
37. Bledar Luan Çarçani
38. Kreshnik Adli Baholli
39. Anisa Kozma Stefa
40. Marin Mehmet Balili
41. Goran Trajko Krstović (Nikollaj)
42. Lorena Asqeri Tusha (Xhani)
43. Stiljan Vasil Muzina
44. Besiana Adem Peqini
45. Daniel Myftar Gjonçaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 22.10.2018
Nr. i dekretit: 10920

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META