Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10859

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Klejs Sami Seci
2. Naxhije Xhelil Krasniqi
3. Sokrat Nasi Daka
4. Alban Shaqir Shehu
5. Besjana Ram Novoviçi (Mulaj)
6. Afërdita (Aferdita) Ramazan Zaja
7. Kastriot Petrit Kasmi
8. Vjollca Kastriot Kasmi
9. Shkelzen Kastriot Kasmi
10. Ardi Sefer Bakia
11. Marsel Fatmir Uliu
12. Ormir Agron Babameto
13. Silva Besnik Et’hemaj
14. Fullanxë (Fullanxe) Kadri Kreci (Tabaku)
15. Alexandra Qazim Kreci
16. Daniel Qazim Kreci
17. Luiza Hysen Osmani (Iskurti)
18. Brend Lavdrim Osmani
19. Mimoza Ali Shpata
20. Robert (Bledar) Jashar Ramku
21. Bationa Myslim Shahollari
22. Rudina Zef Scheller (Preçi)
23. Iris Dielli Shehi
24. Gerti Myfterem Bäcker (Totolaku)
25. Olti Arjan Hoxha

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 31.07.2018
Nr. i dekretit: 10859

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META