Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10859

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Klejs Sami Seci 2. Naxhije Xhelil Krasniqi 3. Sokrat Nasi Daka 4. Alban Shaqir Shehu 5. Besjana Ram Novoviçi (Mulaj) 6. Afërdita (Aferdita) Ramazan Zaja 7. Kastriot Petrit Kasmi 8. Vjollca Kastriot Kasmi 9. Shkelzen Kastriot Kasmi 10. Ardi Sefer Bakia 11. Marsel Fatmir Uliu 12. Ormir Agron Babameto 13. Silva Besnik Et’hemaj 14. Fullanxë (Fullanxe) Kadri Kreci (Tabaku) 15. Alexandra Qazim Kreci 16. Daniel Qazim Kreci 17. Luiza Hysen Osmani (Iskurti) 18. Brend Lavdrim Osmani 19. Mimoza Ali Shpata 20. Robert (Bledar) Jashar Ramku 21. Bationa Myslim Shahollari 22. Rudina Zef Scheller (Preçi) 23. Iris Dielli Shehi 24. Gerti Myfterem Bäcker (Totolaku) 25. Olti Arjan Hoxha

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 31.07.2018 Nr. i dekretit: 10859

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>