Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10802

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Mustafa Bashkim Abedini
2. Evelina Nazif Avdiaj (Zeneli)
3. Helga Halit Liço
4. Erida Emin Mezini
5. Rezart Haki Daci
6. Ilirjan Ismail Allajbej
7. Asllan Muhamet Tahiraj
8. Zyra Ibrahim Tahiraj (Demaj)
9. Ismail Asllan Tahiraj
10. Mikail Asllan Tahiraj
11. Adnan Asllan Tahiraj
12. Slađana Đorđije Đuretić
13. Odeta Stanko Kontiq (Matanoviq)
14. Mirela Qezim (Qazim) Shira (Xhemal)
15. Tauland Myslim Gjyzeli
16. Leonat Pjetër Gega
17. Rivaldo Ridvan Isufi
18. Ina Mustafa Bici
19. Pëllumb (Pellumb) Ferid Berberi
20. Elona Xhemal Berberi (Sula)
21. Marius Federik (Frederik) Nota
22. Arbi Arben Kodraj
23. Ollga (Olga) Miltiadh Gjika (Gkika)
24. Miranda Mersin Aliko (Sokoli)
25. Adriano Petrit Dema
26. Dalina Lulëzim Koshi
27. Ferdi Bardhyl Radovicka
28. Armand Gjevalin Doda
29. Jürgen (Juergen) Petrit Kajolli
30. Sindi Besnik Shkemza (Shkenza)
31. Ervis Zarif Hyska
32. Jorgjia Anestis Erdenreich (Çakaj)
33. Aurel Ded Toma
34. Nathaniel Aurel Toma
35. Ada Ismail Fitz (Beka)
36. Tana Muharem Mici

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 07.06.2018
Nr. i dekretit: 10802

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META