Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10802

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Mustafa Bashkim Abedini 2. Evelina Nazif Avdiaj (Zeneli) 3. Helga Halit Liço 4. Erida Emin Mezini 5. Rezart Haki Daci 6. Ilirjan Ismail Allajbej 7. Asllan Muhamet Tahiraj 8. Zyra Ibrahim Tahiraj (Demaj) 9. Ismail Asllan Tahiraj 10. Mikail Asllan Tahiraj 11. Adnan Asllan Tahiraj 12. Slađana Đorđije Đuretić 13. Odeta Stanko Kontiq (Matanoviq) 14. Mirela Qezim (Qazim) Shira (Xhemal) 15. Tauland Myslim Gjyzeli 16. Leonat Pjetër Gega 17. Rivaldo Ridvan Isufi 18. Ina Mustafa Bici 19. Pëllumb (Pellumb) Ferid Berberi 20. Elona Xhemal Berberi (Sula) 21. Marius Federik (Frederik) Nota 22. Arbi Arben Kodraj 23. Ollga (Olga) Miltiadh Gjika (Gkika) 24. Miranda Mersin Aliko (Sokoli) 25. Adriano Petrit Dema 26. Dalina Lulëzim Koshi 27. Ferdi Bardhyl Radovicka 28. Armand Gjevalin Doda 29. Jürgen (Juergen) Petrit Kajolli 30. Sindi Besnik Shkemza (Shkenza) 31. Ervis Zarif Hyska 32. Jorgjia Anestis Erdenreich (Çakaj) 33. Aurel Ded Toma 34. Nathaniel Aurel Toma 35. Ada Ismail Fitz (Beka) 36. Tana Muharem Mici

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 07.06.2018 Nr. i dekretit: 10802

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>