Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10702

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Gentian Thoma Balukja
2. Arqilea Thanas Fuqi
3. Elsa Thodhoraq Fuqi (Mihallari)
4. Athanasios (Athanassios) Arqilea (Ahilleas) Fuqi
5. Stella Arqilea (Ahilleas) Fuqi
6. Miranda Bajo Goroviq (Nikollaj/Krstoviq)
7. Bledjan Hamdi Çera
8. Amanda Tahir Sibold (Koçi)
9. Branko Bogiq Vuçiq (Jugu)
10. Marko Ilia Lito
11. Lorenc Ilia Lito
12. Ajtena Rexhep Tafaj
13. Erzim Ylli Veshi
14. Sherife Bajram Selita (Pojana)
15. Nensi Haki Selita
16. Nertila Sefer Doda (Duka)
17. Lea Lucia Edi Doda
18. Miroslav (Mirosllav) Zelinko Brajović (Jakoja)
19. Paula Vladimir Aliu
20. Emiljana Ismail Mihola (Kaziu)
21. Christovalantis Sotiraq (Sotiraki) Chatzini
22. Jonilda Xhevahir Shotani (Krasniqi)
23. Stella Emergin (Emergin Muharem) Shotani
24. Paola Maciej Piotr Czugalińska
25. Alexander Maciej Piotr Czugaliński

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 26.12.2017
Nr. i dekretit: 10702

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META