Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10690

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Isa Ramazan Ali (Aliu)
2. Renaldo Tarzan Myrselaj
3. Amina Renaldo Myrselaj
4. Hana Renaldo Myrselaj
5. Mimoza Gligo Popović (Prandvera)
6. Vanja Velimir Popović
7. Zyber Hysen Shkina
8. Izmir Mujdin Nela
9. Ivica Ranko Zlatičanin (Kerstoja)
10. Girida Agim Gajta
11. Petro Vangjel Xeka
12. Fatjona Prekë Volaj
13. Lindita Muhamet Sina
14. Stoiko Velo Rajçeviq (Simoja)
15. Andi Islam Tafa
16. Arben Mexhit Çipi
17. Rando Arian Vasa
18. Erald Jakup Harka
19. Dejan Sllavko Mikuliq
20. Zoranka Sllavko Mikuliq
21. Dejan Sllobodan Matanoviq
22. Dajana Stojan Šunjević
23. Daliborka Zhivo Radusinoviq
24. Artan Selman Cani
25. Censila Heke Caka
26. Altin Pëllumb Hazizaj
27. Joni Altin Hazizaj
28. Najada Artan Dushaj
29. Kiti Kamer Gruda (Hasani)
30. Besmira Muhamet Vidrica
31. Jesika Hysen Ademi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 18.12.2017
Nr. i dekretit: 10690

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META