Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10667

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Astrit Xhemal Sfinjari
2. Evis Abas Dajko
3. Bledar Agron Azizi
4. Harper Bledar Azizi
5. Vida Ndue Gjetaj (Nikolli)
6. Antuela Izet Grandl (Çifliku)
7. Jurgen Spartak Lajthia
8. Arfilion Halit Mihola
9. Arnold Ferdinand Mehmeti
10. Ervin Agim Ferhati
11. Ina Bejkush Shehaj-Czugalińska (Shehaj)
12. Egla Myslim Doka (Shahini)
13. Lugers Ilir Lleshaj
14. Vera Mitro Kalezić (Vjeshta)
15. Ersi Bajram Qylafku
16. Fatmir Rexhep Çakraj
17. Olger Pali Gegprifti
18. Dritan Nazif Mata
19. Rajmonda Tele Dishani (Shahini)
20. Gledis Bardhyl Londo

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 30.11.2017
Nr. i dekretit: 10667

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META