Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10644

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Merita Reshit Zerr (Ipeku)
2. Ysnije Maliq Alaj (Havolli)
3. Olgenita Dritan Alaj
4. Spiro Pjetro Matanoviq (Pjetri)
5. Blerina Hidajet Gjokutaj-Kapaj (Gjokutaj)
6. Melisa Hari Kapaj
7. Merita Hari Kapaj
8. Krenar Kosta Bollguri
9. Laura Maksim Otten (Kolli)
10. Dritan Mikail Lluka
11. Valbona Kujtim Lluka (Çuçalla)
12. Fisnik Fahri Kraja
13. Fjoralba Festim Kraja (Spaho)
14. Iris Fisnik Kraja
15. Pirro Luboja Matanoviq
16. Leida Vladimir Matanoviq (Nikollaj)
17. Lorela Rifat Bllakçori
18. Eduart Xhemali Llazaridhis (Ibrahimi)
19. Andi Ymer Bimi
20. Elona Daut Zeqiri (Kasneci)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 14.11.2017
Nr. i dekretit: 10644

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META