Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10558

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J
    

Neni 1    

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Edion Robert Cenko
2.    Gerald Gëzim Bardhyli
3.    Erlir Bastri Rashica
4.    Vladimir Zenel Ismalaj
5.    Jonida Petrit Kajolli
6.    Emanuela Hilli Schacke (Prençe)
7.    Odeta Ali Spahiu (Gjonaj)
8.    Artan Rustem Hasa
9.    Elisa Mitro Bloi (Saqellari)
10.    Klodina Fatos Gurra
11.    Luan Mexhid Ferizi
12.    Irma Aleksandro Seferi
13.    Perparim Gëzim Zusi
14.    Ermal Dali Beqiraj
15.    Franc Tonin Ejlli
16.    Mariiljana (Mariiliana) Fredi Alivoda (Alivonta)
17.    Elena Fredi Alivoda (Alivonta)
18.    Françeska Alfons Ndoni
19.    Alba Albert Greisen (Veizaj)
20.    Sara Besnik Fëllanxa
21.    Artur Agron Beqaraj
22.    Soniard Ilir Mrishaj
23.    Myslim Kadri Hoxha
24.    Rajmonda Isa Hoxha (Rushani)
25.    Lizabeta Eduard Soppi
26.    Noela Myftar Gjonçaj
27.    Elton Çelnik Hoxhallari
28.    Florian Rexhep Berier (Fejzullahi)
29.    Eduard Fran Meshi
30.    Brikela Novrus Willnauer (Islami)

 Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 29.06.2017
Nr. i dekretit: 10558               

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
            

                                             BUJAR NISHANI