Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10407

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Juliana Soni Sadedini
2. Aferdita Nazif Shabani
3. Anxhela Sotiraq Kristo
4. Juljana Saba Hoxha
5. Taulant Enver Shehu
6. Servete Avdi Kartoçi
7. Bekim Ilir Latifi
8. Katharina Ilia Koja
9. Ylli Kol Mustafa
10. Henri Shpëtim Kamberi
11. Ivi Ardian Hysaj
12. Roland Sabri Dedej
13. Harilla Jani Steri
14. Edith Ismet Bushati
15. Ilva Thoma Herde (Ndoni)
16. Artan Qamil Danga
17. Majlinda Ndue Sommer (Caka)
18. Alketa Zenel Sulejmani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 09.06.2017
Nr. i dekretit: 10407

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI