Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10404

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Marina Dhimitri Meçe (Mece)
2. Balsha (Balša) Vladimir Radusinoviq (Radusinović)
3. David Vladimir Radusinoviq (Radusinović)
4. Igor Jovan Radusinoviq
5. Ivo Savo Radusinoviq
6. Dejana Bogiq Radusinoviq
7. Marko Milorad (Gezim) Radusinović
8. Ognjen Milorad (Gezim) Radusinović
9. Dejan (Erjon) Branko Matanović (Mixho)
10. Tomislav (Fatjon) Slavko Matanović (Mixho)
11. Milan (Edison) Slavko Matanović (Mixho)
12. Danilo (Danjel) Mirko Matanoviq (Veri)
13. Andro (Adrian) Marko Matanović (Pjetri)
14. Violeta (Enkelejdë) Vasil Matanović (Pjetri/Banushi)
15. Jovan Zhelko Pelçiq (Pelčić)
16. Jorgo Petko Kontiq
17. Nada Vasil Ɖukić (Banushi)
18. Milivoje (Savo) Slobodan Ɖukić (Kodraj)
19. Jadranka Rajo Ɖukić (Kodraj/Dritarja)
20. Davor (Nardi) Drago Krstoviq (Nikollaj)
21. Olja Konstadin (Kostandin) Krstović
22. Miodrag Jagosh Zlatičanin (Kerstoja)
23. Lindita Bozho Vuçiq (Brojaj)
24. Shqiponja Taqi Ertl (Ndoni)
25. Albana Besnik Arrëza
26. Alida Xhemil Ramaj (Dauti)
27. Ejla Arben Ramaj
28. Armando Xheladin Zaimi
29. Eva Petrit Klosi
30. Leonard Gëzim Xhaferri
31. Marlon Vladimir Zaçaj
32. Elidon Izedin Salihi
33. Klaus Uanito Bardhyl Hogu
34. Bekim Avdullah Hajdaraj
35. Marlon Bashkim Dino

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 06.06.2017
Nr. i dekretit: 10404

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI