Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10318

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Anjeza Hasan Manaj
2. Persa Sllatko Ceklić (Davidoviq)
3. Ernest Razim Feto
4. Brikena Dritan Keço Ukelli (Keço)
5. Florand Medi Xheli
6. Fjorald Adriatik Nikollari
7. Anila Medi Lozi (Agastra)
8. Inesa Belul Abdija (Azizaj)
9. Lirika Liko Krob (Çuko/Miço)
10. Arba Hamza Sino
11. Skerdi Ilo Thimo
12. Rea Leka Dirmhirn (Sefla)
13. Bujar Bajram Iskurti-Gabriel (Iskurti)
14. Eris Adriatik Hereni
15. Blerina Agim Alla
16. Marsela Sheme Meçani (Mecani)
17. Drenica Bajram Mulkurtaj
18. Bilbil Qemal Kurti
19. Nevila Altin Duduci
20. Altin Hysni Miftari

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 18.05.2017
Nr. i dekretit: 10318

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI