Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10113

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Hendri Selim Sulejman Begollari
2. Erjon Pavli Bushi
3. Alketa Ali Merkaj
4. Leart Erjon Bushi
5. Nedelko Branko Radusinoviq (Dritarja)
6. Ina Ferdinand Gala
7. Genti Skënder Shahaj
8. Evisa Zenel Neveling (Rami)
9. Ferdinand Dedë Gjoklaj
10. Roza Kol Kotorri (Përgjoni)
11. Agime Uk Wolfs (Danaj)
12. Rezart Arjanit Dervishaj
13. Agim Hasan Musha
14. Manjola Bardhyl Laçi (Kadria)
15. Joana Arben Ndreka
16. Emanuela Rajko Krstović (Nikollaj)
17. Akil Petrit Shabani
18. Olion Veri Shahinaj
19. Olgerta Përparim Kuçi
20. Amelia Marco Aurelio Rodriguez Kuçi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.04.2017
Nr. i dekretit: 10113

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI