Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10112

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Adelina Nikoll Marku (Lika)
2. Venesa Burhan Kasapolli
3. Xhoana Skender Nooder (Uka)
4. Zhelko Dushan Pelçiq (Shelçaj)
5. Klodian Panajot Kardasi
6. Hajri Lit Ceni
7. Vera Jaho Ceni (Cubaj)
8. Denada Estref Bardhi
9. Rosela Shkëlqim Maxhaku
10. Nesilda Serjan Pashaj (Haxhiu)
11. Zaim Suat Resulaj
12. Denisa Haki Biljali (Kosova)
13. Albina Nazif Biljali
14. Vido Marko Šoć (Shoqja)
15. Diana Kristaq Gjini
16. Gosho (Agron) Petro Radusinović (Dritarja)
17. Vesko Andro Stajkiq
18. Valentina Agim Ries (Ziu)
19. Klaus Ferdinand Zogu
20. Brikeno Fran Popaj
21. Iljaz Bardh Grezda
22. Gjergji Kastriot Nanaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.04.2017

Nr. i dekretit: 10112

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI