Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10039

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Pullumb Selim Shtishi
2. Rado Simon Vuçiq (Nika)
3. Stojan Marko Šunjević (Pranvera)
4. Gëzim Kujtim Muharemi
5. Eriola Riza Pregja
6. Suela Daut Andernach (Hysa)
7. Jurgen Trajko Krstović (Nikollaj)
8. Arjeta Sami Canja
9. Armando Kolë Shytani
10. Blerim Laver Hyseni
11. Patricia Besnik Aliaj
12. Ilir Sulejman Kola
13. Albana Musa Kola (Qoli)
14. Henri Ilir Kola
15. Aldi Shkëlqim Alimuçaj
16. Shqipe Haki Schröder (Shala)
17. Edmond Hasan Meta
18. Fellenxa Tefik Tusha (Shira)
19. Dejan Zharko Sekulić
20. Armand Dhimitër Shegaj
21. Besforta Halil Furriku
22. Marjana Sllabodan Vuçiq (Belja)
23. Shkëlqim Xhavit Kalaja
24. Patrick Fari Xhediku
25. Fabio Besnik Hani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 27.02.2017
Nr. i dekretit: 10039

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI