Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9997

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Serkan Tevfik Şentürk
2. Ernest Gjokë Culaj
3. Miranda Xhevdet Popaj
4. Ibrahim Xhelil Duraj
5. Gafurr Çamil Likaj
6. Suzan Abedin Salihu (Vila)
7. Rejhane Ali Salihu
8. Kushtrim Ali Salihu
9. Naim Idriz Halilaj
10. Naim Hisen (Hysen) Dula
11. Savaş Ihsan Karaca
12. Clement Hunte
13. Alla Andrej Chernobrovkina (Çjernobrovkina)
14. Albana Sutki Muja (Mema)
15. Tringa Engjel Çollaku
16. Vera Deda Lleshi
17. Hakan Kenan Akin
18. Adel Rizk Abdel-Hamid (Abdelhamid) Elsayed (Elsayed Khalil)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 06.02.2017
Nr. i dekretit: 9997

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI