Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9862

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Luan Rexhep Gashi
2. Afrore Haki Bala (Morina)
3. Naid Adem Fejzullahu
4. Sabina Anvar Babayeva
5. Hasan Azem Ahmetaj
6. Zyrafete Mul Ahmetaj (Palushi)
7. Mohamed Mahmoud Saied Mostafa Elazizy
8. Ramazan Hüseyin Öncül
9. Fitore Asllan Lila (Lumi)
10. Yevgeniy Gennadiy Tikhonov
11. Selçuk Ali Arslan
12. Amzi Afiz Zimberi
13. Blerta Blerim Vula Rizvanolli (Rizvanolli)
14. Fabio Giuseppe Daneri
15. Anna Sergej Postoli (Kryuckova/Krjuçkova)
16. Besire Qazim Kastrati
17. Vasilika Vasil Mara (Diamandi)
18. Pëllumb Talat Gjinolli
19. Khaled Mostafa Zaki
20. Edmond Ahmet Rama
21. Nazanin Hassan Jannesar
22. Armond Mehdi Bytyqi
23. Leonidha Thoma Roça
24. Ali Rushit Salihu
25. Qendresa Ali Salihu
26. Ilir Rexhep Smailaj
27. Sabri Ali Maloku
28. Vlora Veli Domi (Avdiju)
29. Florentina Selim Shakaj (Murati)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 18.11.2016
Nr. i dekretit: 9862

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI