Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9722

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9722

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

 

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Albert Ruzhdi Parashumti
2.    Esra Süleyman Çelik Elbasani (Çelik)
3.    Lindita (Lendita) Mark Thaqi
4.    Sopiko Vasil Tskhadadze
5.    Nazmi Rexhep Aliu
6.    Dafina Zef Grabanica
7.    Fitore Avdyl Rexhaj (Haxhnikaj)
8.    Giacomo Calogero Gioia
9.    Hamdi Osman Esen
10.    Hatice Vural Kublay
11.    Moatazbellah Ebrahim Mohamed Shafik
12.    Milaim Shiqiri Shala
13.    Mustafa Osman Ergin
14.    Nermin Mehmet Emin Ergin (Girgin)
15.    Marlise Gabriela Mario Çela (Sanchez Torres)
16.    Fitnete Ahmet Ferizi (Simnica)
17.    Ariana Murat Çota (Janjeva)
18.    Sezgin Safa Taylan
19.    Doğan Şerif Topoyan

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 15.08.2016
Nr. i dekretit: 9722    

  
         PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
            

                                               BUJAR NISHANI