Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9719

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9719

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Giovanni Salvatore Peragine
2. Fazli Tahir Tahiri
3. Veli Abdullah Idi
4. Cüneyt Altan Atila Erigüç
5. Ismet Adem Tunç
6. Halime Tuba Resul Shuaipi (Koyuncu)
7. Eyüp Yilmaz Şalambar
8. Olsi Pellump Selimollari
9. Ӧmer Refik Kaleli
10. Adnan Eşref Şenkardeş
11. Shukri Sefer Jahiu
12. Flamur Sulejman Lokaj
13. Ahmed Abdelfattah Abdelhamid Morsy (Morsi) Elmaghraby
14. Miftar Dan Krasniqi
15. Rita Vasim Koci (Gazieva/Merzlyakova)
16. Gülşah Nedim Rryta (Arici)
17. Hossam Ibrahim Hassanein Ibrahim
18. Arif Muharrem Ince

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 08.08.2016
Nr. i dekretit: 9719

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI