Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9650

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Naser Bajram Sinani
2.    Ismajl Nuhi Shurdhaj
3.    Sopio Otari Melikishvili
4.    Abidin Ali Aksu
5.    Gülşen Mehmet Çakirca (Bağatir)
6.    Gazmend Shefqet Gavazi
7.    Mensur Qamil Veliu
8.    Petros Dhimosthenis Papaspyrou
9.    Yousef M. Reda Farawati
10.    Gasper Tunë Rrasi
11.    Valmira Shefki Cani (Sejdiu)
12.    Ahmed Safaa Abdelrashid (Abd Elrashid) Mohamed
13.    Dursun Rahmi Nas
14.    Yavuz Ferid Kalfa
15.    Defne Elif Yavuz Kalfa
16.    Yasemin Osman Kalfa (Karaca)
17.    Bariş Yavuz Kalfa
18.    Shemsi Miftar Gashi
19.    Ahmet Dan Krasniqi
20.    Arta Shefqet Gecaj (Hyseni)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 23.06.2016
Nr. i dekretit: 9650               
             

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
            

                                                                                                             BUJAR NISHANI