Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9554

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Arsimit dhe Sportit,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Shpend Ali Ahmeti
2.    Berat Bashor Buzhala
3.    Mimoza Adem Kusari Lila (Kusari)
4.    Frédéric (Frederik) Shtjefan Veseli
5.    Qëndresa Brahim Krasniqi
6.    Visar Shaban Tafaj
7.    Meriton Byrhan Siqeca

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.05.2016
Nr. i dekretit: 9554

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI