Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9399

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Oğuz Ali Ilhan
2. Mohamed Adel Abdelhameed Mohamed Halawa
3. Rifat Gjemajl Krasniqi
4. Vera Valeriy (Valerij) Filimonova
5. Shemun Pulec (Puljec) Ahmetaj
6. Sabit Hajriz Krasniqi
7. Matko Slavko Djarmati
8. Muhammad Muhammad Siddique Farhad

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 08.01.2016
Nr. i dekretit: 9399

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI