Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9360

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Mehmet Akif Halil Demircan
2.    Mustafa Orhan Ihsan Aral
3.    Athanasios Menelaos Pappas
4.    Fjolla Ahmet Ademi (Arifi)
5.    Hana Pjetër Spaçi
6.    Rajshri Bakulbhai Rathod
7.    Denis Kapllan Zhara
8.    Lulzim Idriz Hasani
9.    Teuta Isuf Hasani (Alili)
10.    Nue Nik Kalaj
11.    Osman Nuh Elkaya
12.    Fedaije Pajazit Osmani (Hajrizi)
13.    Pashk Prek Lekaj
14.    Ceyhun Ali Riza Kocaoğlu

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 14.12.2015
Nr. i dekretit: 9360

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI