Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9295

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Tatiana (Tatjana) Andrej Balliu (Çernova)
2.    Labinot Daut Mustafaj
3.    Fatos Rexhep Kuqi
4.    Xhevxhet Bahtir Krasniqi
5.    Yaşar Ekrem Ӧzer
6.    Kujtesa Ruzhdi Kortoçi (Islamaj)
7.    Kanber Süleyman Güneşten
8.    Lendita Feim Reka Hamzaraj (Reka)
9.    Emine Zehra Mehmet Yaşar Abakay (Ӧzkanli)
10.    Ergin Sami Hajredini
11.    Yasin Hüseyin Gündüz
12.    Shemsi Rrahman Rrahmani
13.    Agron Kol Shtufi
14.    Nexhmije Ilaz Blaku Selmani (Blaku)
15.    Anita Prend Mjetaj (Kacoli)
16.    Xhevxhet Rufat Shkodra (Shala)
17.    Chukwuka Charles Samuel Ofojeh
18.    Drilon Nexhdet Zeka
19.    Kastriot Ismet Korça (Korqa)
20.    Muhammet Durmuş Işler
21.    Havva Mehmet Işler (Yildiz)
22.    Panagiotis Asterios Giannarakis
23.    Valina Shefki Muçolli
24.    Ennur Djengis (Xhengis) Totre

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 30.10.2015
Nr. i dekretit: 9295

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI