Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9223

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

 Neni 1

 U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Leonard Pjetër Preni
2. Albert Smajl Ismaili
3. Rukije Rifat Mulla (Kryeziu)
4. Avdullah Mejdin Shala
5. Ragip Mehmet Mehmeti
6. Vjosa Hamit Bala (Ahmeti)
7. Osman Hasan Ali Poyraz
8. Dinë Arif Thaqi
9. Kadrije Fazli Asllani (Dobreva)
10. Jetmir Zendel Ismaili
11. Agim Zendel Ismaili
12. Zyhrie Hakif Abazi (Musa)
13. Neveen Moussa Youssef Abdelkhalek (Abdel Khalek)
14. Şevket Kail Organ
15. Brinduşa Dumitru Marashi (Ciobanu)

 Neni 2

 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
 Tiranë, më 09.09.2015
Nr. i dekretit: 9223

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

 BUJAR NISHANI