Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9093

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Abdil Muarem Murtezani (Karimani)
2.    Hikmet Muarem Murtezani (Karimani)
3.    Hashim Rexhep Berisha
4.    Arber Hashim Berisha
5.    Liridona Hashim Berisha
6.    Agon Hashim Berisha
7.    Fatih Mehmet Mehmet Eryilmaz
8.    Kasim Ahmet Çiftci
9.    Alnadar (Al Nadar) MHD (Mohamad) Badri Samou Osman
10.    Amir Memet Gashi
11.    Murat Nusret Mamo
12.    Mutlu Mustafa Mamo (Çetin)
13.    Shady Mohamed Hassan Kamoun
14.    Nuri Kubilay Fuat Ensari
15.    Halil Battal Gazi Karimiş
16.    Ayşegül Halil Ibrahim Karimiş (Buldu)
17.    Azra Halil Karimiş
18.    Alexandros Ioannis Dafilis
19.    Armira Sefer Çelo (Seferi)
20.    Maria (Marija) Sergej Rakipi (Kuzharova)
21.    Hata Maliq Koca
22.    Liridon Husen Trstena
23.    Fatima El Arbi Noka (Ouldmmou)
24.    Selman Rexhep Hajzeri
25.    Bahrije Imer Hajzeri (Jashari)
26.    Vjosa Selman Hajzeri
27.    Mirjeta Selman Hajzeri
28.    Liridon Selman Hajzeri
29.    Egzon Selman Hajzeri
30.    Mehmet Siddik Fetullah Çelik

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 13.05.2015
Nr. dekreti: 9093

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
     BUJAR NISHANI