Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9002

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Suzana Ndue Lekaj
2.    Ali Nusret Mamo
3.    Zilbear Bari Ramadani
4.    Mehmet Yusuf Zaif
5.    Bayram Bahadir Feyzi Er
6.    Abramo Giovani (Giovanni) Bruno
7.    Maria (Marija) Boris Tobak
8.    Vjosa Mustafë Loci (Kelmendi)
9.    Anita Salih Sallahi (Kuçi)
10.    Hamdi Musa Shehu
11.    Beqir Zeqir Hajdinaj
12.    Hussam (Hossam) Erfan Mtawa
13.    Arfan Hossam (Hussam) Mtawa
14.    Fatima Alzahraa Hossam (Hussam) Mtawa
15.    Saїdine Brahim Bouhia
16.    Ahmed Nassar Abdelaziz
17.    Al Chayma Mahmoud Samih Omar Muhammad Kassem
18.    Fahruk Ismail Sylejmani
19.    Adiat Muhamedi Domi
20.    Flutura Xhavit Dibra (Brovina)
21.    Egemen Serkan Mustafa Serbest

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 19.03.2015
Nr. dekreti: 9002 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
                         BUJAR NISHANI